این تور منقضی شده است.

IKA BUS
تاریخ : پنجشنبه 1401/07/14 ساعت سفر: 12:30
مدت سفر: 02:00
Economy
مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
شرکت حمل و نقل: وارش
نوع سفر: هواپیما
مقصد: فرودگاه بین‌المللی باتومی
BUS IKA
تاریخ : جمعه 1401/07/22 ساعت سفر: 15:40
مدت سفر: 02:00
Economy
مبدا : فرودگاه بین‌المللی باتومی
شرکت حمل و نقل: وارش
نوع سفر: هواپیما
مقصد: فرودگاه بین‌المللی امام خمینی

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,440,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,010,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,250,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,190,000 تومان
نوزاد
1,090,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,830,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,540,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,190,000 تومان
نوزاد
1,090,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,020,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,070,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,190,000 تومان
نوزاد
1,090,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,730,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,190,000 تومان
نوزاد
1,090,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,730,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,190,000 تومان
نوزاد
1,090,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,190,000 تومان
نوزاد
1,090,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,520,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,190,000 تومان
نوزاد
1,090,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,110,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,190,000 تومان
نوزاد
1,090,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
28,820,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,780,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,190,000 تومان
نوزاد
1,090,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,010,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,780,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,190,000 تومان
نوزاد
1,090,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,060,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,870,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,190,000 تومان
نوزاد
1,090,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,820,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
45,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,630,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,190,000 تومان
نوزاد
1,090,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
53,810,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,190,000 تومان
نوزاد
1,090,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
55,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,190,000 تومان
نوزاد
1,090,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
55,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,190,000 تومان
نوزاد
1,090,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,560,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
58,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,580,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,190,000 تومان
نوزاد
1,090,000 تومان
STD

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت
  • کارت واکسن
خدمات آژانس
  • لیدر رایگان
  • پرواز رفت و برگشت
  • اقامت در هتل
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • گشت شهری

توضیحات

نرخ نوزاد 1.090.000 تومان می باشد. 

مسئولین تور

برای آگاهی از تور های لحظه آخری ما اطلاعات خود را ثبت کنید

6LeT-yQgAAAAAB5MqfdD8bweho0228fdUnl1aqvq