این تور منقضی شده است.

IKA GYD
تاریخ : دوشنبه 1401/12/22 ساعت سفر: 09:00
مدت سفر: 02:00
Economy
مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
شرکت حمل و نقل: ایران ایر
نوع سفر: هواپیما
مقصد: فرودگاه بین‌المللی حیدر علی‌اف
GYD IKA
تاریخ : دوشنبه 1401/12/29 ساعت سفر: 11:55
مدت سفر: 02:00
Economy
مبدا : فرودگاه بین‌المللی حیدر علی‌اف
شرکت حمل و نقل: ایران ایر
نوع سفر: هواپیما
مقصد: فرودگاه بین‌المللی امام خمینی

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
140 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
190 دلار
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30 دلار
نوزاد
-
قیمت 2 تخته (هرنفر)
150 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
240 دلار
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30 دلار
نوزاد
-
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
160 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
245 دلار
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30 دلار
نوزاد
-
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
165 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
250 دلار
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30 دلار
نوزاد
-
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
175 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
255 دلار
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30 دلار
نوزاد
-
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
180 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
280 دلار
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30 دلار
نوزاد
-
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
185 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
275 دلار
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30 دلار
نوزاد
-
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
190 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
295 دلار
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30 دلار
نوزاد
-
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
190 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
285 دلار
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30 دلار
نوزاد
-
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
195 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
300 دلار
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30 دلار
نوزاد
-
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
200 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
305 دلار
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30 دلار
نوزاد
-
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
210 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
310 دلار
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30 دلار
نوزاد
-
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
210 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
300 دلار
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30 دلار
نوزاد
-
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
220 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
290 دلار
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30 دلار
نوزاد
-
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
230 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
365 دلار
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30 دلار
نوزاد
-
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
230 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
330 دلار
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30 دلار
نوزاد
-
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
235 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
365 دلار
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30 دلار
نوزاد
-
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
235 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
345 دلار
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30 دلار
نوزاد
-
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
255 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
410 دلار
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30 دلار
نوزاد
-
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
265 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
425 دلار
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30 دلار
نوزاد
-
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
310 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
535 دلار
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30 دلار
نوزاد
-
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
340 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
590 دلار
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30 دلار
نوزاد
-
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
350 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
560 دلار
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30 دلار
نوزاد
-
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
400 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
660 دلار
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30 دلار
نوزاد
-
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
460 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
695 دلار
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30 دلار
نوزاد
-
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
725 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
1,220 دلار
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30 دلار
نوزاد
-
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
790 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
1,395 دلار
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30 دلار
نوزاد
-
STD

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
 • پاسپورت
 • کارت واکسن
خدمات آژانس
 • لیدر رایگان
 • پرواز رفت و برگشت
 • اقامت در هتل
  7 شب اقامت در هتل با صبحانه
 • ترانسفر فرودگاهی
 • بیمه مسافرتی
  با پوشش کرونا
 • گشت شهری
  یک گشت شهری با ناهار

توضیحات

نرخ کودک زیر دو سال 1.995.000 تومان می باشد.

ویزای باکو 30 دلار توسط مسافر در فرودگاه پرداخت می گردد.

نرخ کودک بدون تخت 30 دلار می باشد و کودک بدون تخت فاقد کمیسیون می باشد.

ارائه کارت واکسن دیجیتال به زبان انگلیسی ( هر دو دوز ) برای کلیه پروازهای باکو الزامیست.

برای افراد بالای 60 سال بیمه مبلغ 75000 تومان به عهده مسافر و آژانس درخواست کننده می باشد.

مبلغ 13.000.000 تومان بابت بلیط رفت و برگشت به قیمت های دلاری اضافه می شود.

پرداخت 70% مبلغ تور هنگام درخواست الزامی می باشد و در صورت افزایش نرخ ارز و عدم تسویه مابه التفاوت دریافت می گردد.

مسئولیت کنترل پاسپورت به عهده آژانس درخواست کننده می باشد و آژانس در خواست کننده هیچ گونه مسئولیتی در قبال ممنوع الخروج بودن مسافر ندارد.

برای آگاهی از تور های لحظه آخری ما اطلاعات خود را ثبت کنید

6LeT-yQgAAAAAB5MqfdD8bweho0228fdUnl1aqvq