این تور منقضی شده است.

IKA DLM
تاریخ : شنبه 1402/03/13 ساعت سفر: 01:00
مدت سفر: 03:00
Economy
مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
شرکت حمل و نقل: معراج
نوع سفر: هواپیما
مقصد: فرودگاه دالامان
DLM IKA
تاریخ : شنبه 1402/03/20 ساعت سفر: 05:00
مدت سفر: 03:00
Economy
مبدا : فرودگاه دالامان
شرکت حمل و نقل: معراج
نوع سفر: هواپیما
مقصد: فرودگاه بین‌المللی امام خمینی

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,590,000 تومان
نفر اضافه
24,600,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,290,000 تومان
نفر اضافه
24,490,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
50,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
38,600,000 تومان
نفر اضافه
27,290,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
51,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
39,190,000 تومان
نفر اضافه
27,590,000 تومان
LAND VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
52,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
40,390,000 تومان
نفر اضافه
28,690,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
52,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
40,390,000 تومان
نفر اضافه
27,990,000 تومان
SEA VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
53,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
40,490,000 تومان
نفر اضافه
28,190,000 تومان
SEA SIDE VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
53,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
40,790,000 تومان
نفر اضافه
28,190,000 تومان
BUNGALOW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
53,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
41,090,000 تومان
نفر اضافه
29,090,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
66,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
41,290,000 تومان
نفر اضافه
28,390,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
53,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
41,490,000 تومان
نفر اضافه
29,090,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
56,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
42,190,000 تومان
نفر اضافه
29,190,000 تومان
SEA VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
55,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
42,490,000 تومان
نفر اضافه
29,090,000 تومان
MAIN LAND
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
71,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
43,790,000 تومان
نفر اضافه
29,690,000 تومان
LAND VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
58,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
44,290,000 تومان
نفر اضافه
30,490,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
58,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
44,290,000 تومان
نفر اضافه
29,990,000 تومان
SEA VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
59,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
44,690,000 تومان
نفر اضافه
30,100,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
69,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
45,190,000 تومان
نفر اضافه
30,490,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
75,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
45,390,000 تومان
نفر اضافه
30,590,000 تومان
SEA VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
61,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
46,790,000 تومان
نفر اضافه
31,890,000 تومان
SEA VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
49,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
67,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
49,890,000 تومان
نفر اضافه
32,790,000 تومان
LAND VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
50,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
67,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
50,290,000 تومان
نفر اضافه
32,990,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
51,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
69,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
51,500,000 تومان
نفر اضافه
33,590,000 تومان
SIDE SEA VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
53,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
72,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
53,490,000 تومان
نفر اضافه
34,790,000 تومان
SIDE VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
57,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
78,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
57,390,000 تومان
نفر اضافه
36,490,000 تومان
SEA VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
57,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
83,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
57,790,000 تومان
نفر اضافه
36,890,000 تومان
LAND VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
61,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
88,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
61,290,000 تومان
نفر اضافه
38,490,000 تومان
SEA VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
68,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
105,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
68,690,000 تومان
نفر اضافه
42,190,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
74,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
115,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
74,000,000 تومان
نفر اضافه
44,990,000 تومان
SIDE SEA VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
74,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
103,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
74,000,000 تومان
نفر اضافه
44,990,000 تومان
GARDEN VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
81,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
127,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
81,090,000 تومان
نفر اضافه
48,590,000 تومان
SEA VIEW

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
 • پاسپورت
 • کارت واکسن
خدمات آژانس
 • لیدر رایگان
  راهنمای فارسی زبان
 • پرواز رفت و برگشت
 • اقامت در هتل
  6 شب
 • ترانسفر فرودگاهی
  رفت و برگشت
 • بیمه مسافرتی
  با پوشش کرونا

توضیحات

نرخ کودک زیر 2 سال 1.700.000 تومان و نت می باشد.

نرخ کودک بدون تخت 12.590.000 تومان و نت می باشد.

قیمت ها به تومان می باشد و ارسال 50% از کل مبلغ تور هنگام رزرو الزامیست.

در صورت درخواست صندلی بیزینس مبلغ 3 میلیون تومان به پکیج اضافه می شود.

ضوابط قراردادی آژانس مطابق با ضوابط سازمان میراث فرهنگی و گردشگری می باشد.

مسئولیت کنترل پاسپورت بابت (حداقل 5 ماه اعتبار) و هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده آژانس درخواست کننده می باشد و آژانس آبی بال در این مورد هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

در صورت افزایش نرخ ارز ما به التفاوت دریافت می گردد و در صورت عدم واریزی و تغییر مبلغ قرارداد، کلیه ی مسئولیت ها به عهده آژانس درخواست کننده می باشد (در صورت تسویه در روز ثبت شامل افزایش نرخ نمی شود)


برای آگاهی از تور های لحظه آخری ما اطلاعات خود را ثبت کنید

6LeT-yQgAAAAAB5MqfdD8bweho0228fdUnl1aqvq