این تور منقضی شده است.

IKA ADB
تاریخ : چهارشنبه 1402/03/17 ساعت سفر: 01:00
مدت سفر: 03:00
Economy
مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
شرکت حمل و نقل: ایران ایرتور
نوع سفر: هواپیما
مقصد: عدنان مندرس
ADB IKA
تاریخ : چهارشنبه 1402/03/24 ساعت سفر: 05:00
مدت سفر: 03:00
Economy
مبدا : عدنان مندرس
شرکت حمل و نقل: ایران ایرتور
نوع سفر: هواپیما
مقصد: فرودگاه بین‌المللی امام خمینی

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
51,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
53,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
54,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
55,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
57,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
58,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
60,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
60,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
62,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
64,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
64,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
64,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
65,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
48,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
74,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
48,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
74,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
49,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
75,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
53,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
83,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
57,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
90,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
61,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
97,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
STD

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت
خدمات آژانس
  • لیدر رایگان
  • پرواز رفت و برگشت
    بلیط رفت و برگشت با پرواز مستقیم ایران ایرتور به فرودگاه ازمیر
  • اقامت در هتل
    6 شب و 7 روز
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی

توضیحات

ساعت رفت: 01:00

ساعت برگشت: 05:00

شرایط ویژه اقساط: 50% نقد، مابقی در اقساط 4 تا 10 ماه، به ازای هر ماه 4% کارمزد

برای آگاهی از تور های لحظه آخری ما اطلاعات خود را ثبت کنید

6LeT-yQgAAAAAB5MqfdD8bweho0228fdUnl1aqvq