این تور منقضی شده است.

IKA HKT
تاریخ : دوشنبه 1402/07/24 ساعت سفر: 21:30
مدت سفر: 07:00
Economy
مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
شرکت حمل و نقل: ماهان
نوع سفر: هواپیما
مقصد: فرودگاه بین‌المللی پوکت
HKT IKA
تاریخ : سه شنبه 1402/08/02 ساعت سفر: 21:30
مدت سفر: 07:00
Economy
مبدا : فرودگاه بین‌المللی پوکت
شرکت حمل و نقل: ماهان
نوع سفر: هواپیما
مقصد: فرودگاه بین‌المللی امام خمینی

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
41,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
36,000,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
41,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
36,290,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
36,290,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
49,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
42,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
36,390,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
49,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
36,500,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
55,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
46,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
36,600,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
52,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
46,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
36,990,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
55,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
44,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
37,100,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
55,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
44,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
37,100,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
55,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
43,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
37,290,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
47,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
56,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
37,700,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
49,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
61,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
45,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
37,500,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
49,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
61,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
45,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
37,500,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
49,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
62,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
45,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
37,700,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
50,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
63,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
45,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
37,800,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
51,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
65,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
49,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
39,200,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
51,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
66,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
47,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
39,490,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
53,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
70,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
49,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
40,090,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
56,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
75,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
51,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
40,900,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
57,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
78,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
41,500,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
58,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
79,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
53,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
41,790,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
60,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
82,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
54,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
42,290,000 تومان
STD

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت
  • ویزا
  • مدارک ضمانتی
خدمات آژانس
  • پرواز رفت و برگشت
  • اقامت در هتل
    7 شب اقامت در هتل
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی

توضیحات

7 شب اقامت در هتل  و ترانسفر فرودگاهی رفت و برگشت 

برای آگاهی از تور های لحظه آخری ما اطلاعات خود را ثبت کنید

6LeT-yQgAAAAAB5MqfdD8bweho0228fdUnl1aqvq