این تور منقضی شده است.

IKA IST
تاریخ : دوشنبه 1401/04/27 ساعت سفر: 19:45
مدت سفر: 02:00
Economy
مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
شرکت حمل و نقل: قشم ایر
نوع سفر: هواپیما
مقصد: فرودگاه جدید استانبول
IST IKA
تاریخ : پنجشنبه 1401/04/30 ساعت سفر: 13:30
مدت سفر: 02:00
Economy
مبدا : فرودگاه جدید استانبول
شرکت حمل و نقل: قشم ایر
نوع سفر: هواپیما
مقصد: فرودگاه بین‌المللی امام خمینی

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,040,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,140,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,140,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,530,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,140,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,140,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,540,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,140,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,560,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,540,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,370,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,820,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,860,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,640,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,060,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,640,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,120,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,210,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,390,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,230,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,920,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,810,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,860,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,710,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,960,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,710,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,170,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,660,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,910,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,130,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,430,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,290,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,180,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,830,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,240,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,220,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
28,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,710,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,110,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,710,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
39,530,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,810,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر
مدارک لازم
  • پاسپورت
  • کارت واکسن
خدمات آژانس
  • پرواز رفت و برگشت
  • اقامت در هتل
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • گشت شهری
  • لیدر رایگان

توضیحات

پرواز ایرباس 300- 600 قشم ایر - اقامت هتل با خدمات صبحانه - کشت شهری - ترانسفر فرودگاهی - بیمه - لیدر فارسی زبان

برای آگاهی از تور های لحظه آخری ما اطلاعات خود را ثبت کنید

6LeT-yQgAAAAAB5MqfdD8bweho0228fdUnl1aqvq