این تور منقضی شده است.

IKA ADB
تاریخ : يكشنبه 1401/05/16 ساعت سفر: 01:00
مدت سفر: 03:00
Economy
مبدا : فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
شرکت حمل و نقل: معراج
نوع سفر: هواپیما
مقصد: عدنان مندرس
ADB IKA
تاریخ : يكشنبه 1401/05/23 ساعت سفر: 04:00
مدت سفر: 03:00
Economy
مبدا : عدنان مندرس
شرکت حمل و نقل: معراج
نوع سفر: هواپیما
مقصد: فرودگاه بین‌المللی امام خمینی

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
31,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,960,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,090,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,630,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,930,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,980,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,090,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
BUNGALOW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,570,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,420,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,090,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,030,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
45,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,030,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,090,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,060,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,090,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
MAIN LAND
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,560,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,170,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,940,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,090,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
LAND VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,660,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,010,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,090,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
SEA VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,020,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,020,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,090,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
SEA VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,440,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,090,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
SEA SIDE
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,440,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,090,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
SEA VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,810,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,090,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
LAND VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,090,000 تومان
نوزاد
1,000,000 تومان
SEA VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,130,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,230,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,090,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,340,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,090,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
SEA VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,120,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,720,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,090,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,180,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
55,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,090,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
BUNGALOW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,440,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,380,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,090,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,770,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
56,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,090,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
LAND VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,760,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
58,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,880,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,090,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
SEA VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,420,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,380,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,090,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
SEA VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,150,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
61,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,570,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,090,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,030,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
55,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,180,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,090,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
LAND VIEW
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,840,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
60,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,090,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
60,340,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,660,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
11,090,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
SEA VIEW

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت
    کپی پاسپورت با 6 ماه اعتبار مسافرین در صورت دریافت دوز کامل واکسنهای مورد تایید سازمان بهداشت جهانی و گذشت 14 روز از تاریخ دریافت آخرین دوز واکسن می توانند بدون نیاز به ارائه تست پی سی آر و فقط با ارائه کارت واکسیناسیون معتبر به زبان انگلیسی و دارای کیو آر کد وارد این کشور شوند. در صورت عدم ارائه کارت واکسیناسیون معتبر مسافرین ملزم به ارائه تست پی سی آر منفی حداکثر 72 ساعت قبل از ورود خواهند بود.
خدمات آژانس
  • لیدر رایگان
    6 شب اقامت در هتل،بلیط رفت و برگشت با پرواز مستقیم (ایرباس معراج)،ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی،راهنمای فارسی زبان،بیمه مسافرتی با پوشش کرونا و در صورت درخواست صندلی بیزینس مبلغ 3 میلیون تومان به پکیج اضافه می شود.

توضیحات

نرخ کودک زیر 2 سال 990/000 تومان و نت می باشد.

نرخ بچه بدون تخت 9/450/000 تومان و نت می باشد.

مسئولیت کنترل پاسپورت بابت (حداقل 5 ماه اعتبار) و هر گونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده آژانس درخواست کننده می باشد.
قیمت ها به تومان می باشد و ارسال 50% از کل مبلغ تور هنگام رزرو الزامیست.

در صورت افزایش نرخ ارز ما به التفاوت دریافت می گردد و در صورت عدم واریزی و تغییر مبلغ قرارداد از سوی شرکت کلیه ی مسئولیت ها به عهده درخواست کننده می باشد (در صورت تسویه در روز ثبت شامل افزایش نرخ نمی شود.

طبق بخشنامه وزارت بهداشت ترکیه تمامی مسافران سفر به کشور ترکیه موظف به انجام ثبت نام در سایت اعلام شده می باشند.

برای آگاهی از تور های لحظه آخری ما اطلاعات خود را ثبت کنید

6LeT-yQgAAAAAB5MqfdD8bweho0228fdUnl1aqvq